Актуални Новини

ОТДЕЛ „МЕСТНИ ПРИХОДИ“ НАПОМНЯ!

Отдел „Местни приходи“ напомня, че срокът за подаване на декларации по чл.61 от ЗМДТ за облагане с годишен патентен данък е до 31 януари на текущата година. Лицата, които до 31 януари са подали данъчната декларация, и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, ползват отстъпка 5 %.

Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

  1. за първото тримесечие – до 31 януари;
  2. за второто тримесечие – до 30 април;
  3. за третото тримесечие – до 31 юли;
  4. за четвъртото тримесечие – до 31 октомври.