Актуални Новини

ОТДЕЛ „МЕСТНИ ПРИХОДИ“ СЪОБЩАВА!

111Отдел „Местни приходи“ съобщава, че от 15.01.2018 г. започна плащането на данъка върху превозните средства за 2018 г. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 %.

Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на текущата година.