Актуални Новини

ОТ 12.02.2018 ГОДИНА СЕ ОТМЕНЯ ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ В ОБЛАСТ МОНТАНА

Във връзка с наблюдаваното понижение на заболяемостта от грип и ОРЗ за периода 05.02. – 11.02.2018 г. на територията на област Монтана – 53 случая (заб. 136.53 %000) срещу 229 случая (заб. 589,90%000) за периода 29.01.2018 г. – 04.02.2018 г. и Заповед № РД-19-89/12.02.2018 г. на Директора на РЗИ – Монтана, се отменя обявената епидемична обстановка по отношение на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) на територията на областта, считано от 12.02.2018 г.

От изследваните в Националната референтна лаборатория “Грип и ОРЗ” носогърлени секрети на 9 лица от гр.Монтана , с клинични признаци на грип и ОРЗ, при 5 е доказан грипен вирус от тип В (Yamagata).

Потвърдените лабораторно случаи на грип са от следните възрастови групи:

– 5 – 14 г. – 2 случая;

– 15- 29 г. – 2 случая;

– 30- 64 г. – 1 случай.

Заповед