Актуални Новини

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА МИНЕРАЛЕН ВОДОПРОВОД В ГРАД БЕРКОВИЦА

IMG_3909Днес  в парк „Св. Георги Победоносец“, град Берковица се проведе официална церемония по откриване на минерален водопровод, реализиран по проект „Изграждане на водопровод за минерална вода от сондаж при Минерална баня с. Бързия до Минерална баня гр. Берковица“, финансиран от Националния доверителен екофонд, с обща стойност на проекта 1 040 109,82 лв., от които 520 000 лева чрез пилотната схема на инвестиционната програма „Минерални води“, съфинансиран в размер на 520 000 лв. чрез ПМС 260/2017 г., с обща дължина на трасето 7 786,28 м.

Официални гости на събитието бяха: г-жа Петя Аврамова – министър на регионалното развитие и благоустройство, г-н Нено Димов – министър на околната среда и водите, г-н Дилян Димитров – народен представител, г-жа Стефани Параскова и г-жа Моника Мишева – представители на фирма „Геотехмин“ ООД, г-жа Ванина Вецина и г-н Димитър Кръстев – представители на фирма „Дикрил Консулт“ ЕООД, г-жа Лавиния Митрофанова – представител на фирма „ЛИТ – 2002“ ООД, г-н Борис Каракушев – представител на ДЗЗД „Ренбилд“, инж. Милчо Доцов – кмет на Община Берковица, зам.-кметовете г-жа Ася Велиславова, г-н Радослав Найденов, г-жа Биляна Тодорова, г-н Иван Кирилов – председател на Общински съвет – Берковица.

Кметът на Община Берковица – инж. Милчо Доцов се обърна с думите: „Днес в Берковица отново празнуваме, нашият празничен календар е преизпълнен със събития, но днешното събитие е едно от най-радостните през последните години. Този проект е един от най-ефективните проекти с бъдещ потенциален ефект за нашия град, за нашето бъдеще и за нашето население, защото той дава възможността на всички туристически обекти, които са налични в града, на всички бъдещи и потенциални инвеститори, които желаят да инвестират, да развиваме спа и балнеотуризъм. Аз съм изключително щастлив, че успяхме да реализираме този проект и благодаря за съвместната работа с Националния доверителен екофонд, с Министерството на околната среда и водите, с Министерството на регионалното развитие и благоустройство по изпълнението на проектите, защото винаги съм казвал, че ако постигаме някакви резултати, те са резултат от колективен труд и тук с реализацията на този проект ние показваме, че когато има обединени усилия между община и държава се постигат и резултати“.

На церемонията присъстваха общински съветници, служители на Общинска администрация – Берковица, граждани и гости на града.

Официалната церемония завърши  с празнична програма с участието на Яна и Благослава Михови и Клуб за български народни танци и хора „Българка“ при Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов