Актуални Новини

ПЕНСИОНЕРИТЕ ОТ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПРАЗНУВАХА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ВЪЗРАСТНИТЕ В СЕЛО ЗАМФИРОВО

DSCN1518Над 180 представители от всички пенсионерски клубове в Община Берковица се събраха в село Замфирово, за да отбележат заедно Международния ден на възрастните хора. За тях общината бе предвидила организиран превоз до мястото на събитието. Тази година хората от трета възраст са решили да не празнуват само в Берковица, а да се изнесат и в други селища в общината. Затова домакин бе пенсионерски клуб в село Замфирово. За да уважат пенсионерите, в селото пристигнаха председателят на ОбС-Берковица г-н Иван Иванов и зам.-кметът г-жа Биляна Тодорова, които връчиха от името на кмета инж. Милчо Доцов поздравителен адрес на всеки пенсионерски клуб. В него инж. Доцов се обръща към хората от златната възраст със златни сърца с думите: „Гарантирането на достоен живот на българските пенсионери, защитата на техните права и интереси е наш дълг и неотменен DSCN1689ангажимент. Вие сте поколението, което промени облика на Берковица и селата от общината, а ние сме поколението, което ще продължи да работи за тях и да ги развива. Ваша е заслугата за изграждането на авторитета на Община Берковица.“

Председателят на Общински съвет – Берковица г-н Иван Иванов и г-жа Биляна Тодорова – заместник-кмет на Община Берковица връчиха  грамоти за активна дейност на най-изявените членове на клубовете от общината. Тази година наградените са:

 1. НЕДЯЛКО КИРИЛОВ АНДРЕЕВ – ЧЛЕН НА ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ “ДЕЛЕНИЦА” – С. ЧЕРЕШОВИЦА
 2. ДАВИД ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ – ЧЛЕН НА КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА – С. КОТЕНОВЦИ
 3. СТАНКА ЙОРДАНОВА ДАМЯНОВА – ЧЛЕН КЛУБ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ – С. КОТЕНОВЦИ
 4. ЛЮБОМИР ПЪРВАНОВ БРАНКОВ – ЧЛЕН НА КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА “ЗЛАТИЦА” – С. ГАГАНИЦА
 5. ЦВЕТАНА КАМЕНОВА АНТОНОВА – ЧЛЕН НА ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ “СГОВОР” – С. ГАГАНИЦА
 6. МЛАДЕНКА РАНГЕЛОВА ПЕЦОВА – ЧЛЕН НА КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА “ВТОРА МЛАДОСТ” – С. БОРОВЦИ
 7. ИВАНКА НАЙДЕНОВА ЦВЕТКОВА –ЧЛЕН НА КЛУБ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ “ДИАБЕТИКА” – С. БОРОВЦИ
 8. САВЕТА МИХАЙЛОВА НИКОЛОВА – ЧЛЕН НА КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА “РОДОЛЮБИЕ” – С. ЗАМФИРОВО
 9. ДИМКА НИКОЛОВА ПЕТРОВА – ЧЛЕН НА ДРУЖЕСТВО НА ДИАБЕТИЦИТЕ “НАДЕЖДА” – С. ЗАМФИРОВО
 10. ВАЛЕРИАНА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА – ЧЛЕН НА КЛУБ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ – С. ЗАМФИРОВО
 1. МИЛКА ГЕОРГИЕВА МАРКОВА – ЧЛЕН НА КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА – С. КОМАРЕВО
 2. ТОДОРКА КУМАНОВА ИВАНОВА – ЧЛЕН НА КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ – С. БОКИЛОВЦИ
 3. ЦВЕТАНА НИКОЛОВА СОТИРОВА – ЧЛЕН НА ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ “КЛИСУРА” – С. БЪРЗИЯ
 4. ИВАНКА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА – ЧЛЕН НА КЛУБ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ – С. БЪРЗИЯ
 5. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА – ЧЛЕН НА ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ “СЛАДЪК ИЗВОР” – С. СЛАТИНА
 6. ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ГЕРГОВА – ЧЛЕН НА КЛУБ НА ИНВАЛИДИТЕ “ЗДРАВЕ” – С. СЛАТИНА
 7. ТЕМЕНУЖКА МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА – ЧЛЕН НА ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ “ВЕСЕЛИЕ” – С. ЯГОДОВО
 8. КОСТАДИН МИХАЙЛОВ СТОЯНОВ – ЧЛЕН НА КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА “БЕРКОВСКИ КЕСТЕН” – ГР. БЕРКОВИЦА
 9. ГЕНКА САВОВА МИНЧЕВА – ЧЛЕН НА КЛУБ НА ТУРИСТИТЕ ВЕТЕРАНИ “КОМ” – ГР. БЕРКОВИЦА
 10. ЙОРДАНКА МИХАЙЛОВА ЕЛЕНКОВА – ЧЛЕН НА ОБЩИНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ГР. БЕРКОВИЦА
 11. АННА ИВАНОВА ПЕНЧЕВА – ЧЛЕН НА КЛУБ НА УЧИТЕЛИТЕ ПЕНСИОНЕРИ “НАРОДЕН БУДИТЕЛ” – ГР. БЕРКОВИЦА

DSCN1580Кметът инж. Милчо Доцов и през 2017 година продължава да изпълнява обещаното в мандатната си програма към хората от трета възраст и уязвимите групи. Инж. Доцов увеличи субсидията за пенсионерски клубове от 20 000  на 24 000 лева и от 10 000 на 15 000 лева подпомагането за лечение на нуждаещи се жители. През цялата 2016 година и в момента се изпълнява проект за лични и социални асистенти, които обслужват 72 потребители, а финансирането е на стойност 500 000 лева. По проект „Социална трапезария“ през 2016 година са получавали обслужване над 70 нуждаещи се. Както неведнъж инж. Доцов е споделял, всичко, което зависи от него ще бъде сторено, за да продължава да се подобрява и улеснява живота и битието на хората от третата възраст. В подкрепа на това, че думите му се превръщат в дела, е и наскоро ремонтирания пенсионерски клуб „Берковски кестен“ на стойност 10 996,52 лв.