Актуални Новини, Новини

Писмо от Омбудсмана на Република България до Председателят на Общински съвет – Берковица

Писмо от Омбудсмана на Република България до Председателят на Общински съвет – Берковица Иван Кирилов във връзка с решение № 234 от Протокол № 11/28.06.2024 г. на Общински съвет – Берковица, с което се дава отрицателно становище по проекта на Закон за водоснабдяването и канализацията и се заявява категорична позиция против присъединяването на ВиК Берковица към Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК Монтана.