Актуални Новини, Новини

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ 2017

Председателят на общински съвет Берковица организира публично обсъждане от местната общност на годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Берковица за 2017 година.
Обсъждането ще се проведе  на 22.06.2018  година в заседателната зала на Общинска администрация от 11.00 часа.

ИВАН ИВАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА