Актуални Новини, Новини

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“ ЗА ОБЯВЯВАНЕ ЕФЕКТИВНИЯ СТАРТ НА ПРОЕКТ № BG16M1OP002-2.005-0008 „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ И/ИЛИ БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНИТЕ БЕРКОВИЦА И ВЪРШЕЦ“

22Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

№  BG16M1OP002-2.005-0008– С02/29.05.2018 год.

П  Р  О  Е  К  Т

„Проектиране и изграждане  на  компостираща  инсталация  за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в общините Берковица и Вършец“

Партньор на проекта – Община Вършец

 

ПОКАНА

Относно: Участие в официална церемония „Първа копка“ за обявяване ефективния старт на  проект №  BG16M1OP002-2.005-0008 „Проектиране и изграждане  на  компостираща  инсталация  за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в общините Берковица и Вършец“, финансиран по процедура № BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращиинсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“

 

На 30 октомври 2020 год. от 10 часа на определения терен за изграждане на инсталацията  в местността „Тутмата“ отклонение за с. Мездрея ще се състои официална церемония „Първа копка“ за обявяване ефективния старт на проект №  BG16M1OP002-2.005-0008 „Проектиране и изграждане  на  компостираща  инсталация  за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в общините Берковица и Вършец“, финансиран по процедура № BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращиинсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“В тази връзка Общинска администрация Берковица кани всички заинтересовани страни – медии, граждани, институции да присъстват на встъпителната пресконференция.

ПРОГРАМА НА ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“

 

Начален час:             10:00 часа

Място:          местността „Тутмата“ отклонение за с. Мездрея

09:45 – 10:00 ч.         Посрещане на официалните гости и регистриране на участниците

10:00 – 10:15 ч.         Тържествен водосвет

10:15 – 10:35 ч.          Приветствия

10:35 – 10:40 ч.          Първа копка

10:40 – 11:00 ч.         Кетъринг

Мероприятието е част от дейностите за информиране и публичност и цели запознаване на заинтересованите страни и широката общественост с целите, дейностите и очакваните резултати от реализацията на проекта.

За контакти:Ваня Венциславова – Ръководител на проекта тел.0884159106, e-mail vencislavova.v@berkovitsa.com

333