Актуални Новини, Новини

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Община Берковица има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция по проект „JOYRIDE – Oбщи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“, който се реализира с финансовата подкрепа на Програма ИНТЕРРЕ V-A Румъния – България 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР и Националния бюджет на Република България, с бенефициент Община Берковица.

Пълният текст на поканата.