Актуални Новини, Новини

ПРЕДСТОИ РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА СПОРТНАТА ЗАЛА В БЕРКОВИЦА

Реконструкция спортна зала

Обновяването на спортната зала вече е в ход. Реализирането на обекта е от изключителна важност за града, тъй като съществуващата в момента спортна инфраструктура не отговаря на нуждите са спортуващите, нито на съвременните изисквания за провеждане на спортни дейности. На 16.06.2023 г., кметът Димитранка Каменова подписа договор за изпълнение на строително-монтажни работи след проведена обществена поръчка за обект: „Изпълнение на СМР за обект „Реконструкция и ремонт на сграда – Спортна зала“. Срокът за изпълнение е 180 календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка. Ежегодно Община Берковица подпомага финансово спорта със субсидия от 140 000 лева, която се разпределя от комисия на всички лицензирани към съответните федерации спортни клубове на територията на община Берковица. Към април 2023 година, Община Берковица има и одобрен проект за оборудване на спортната инфраструктура чрез закупуване на фитнес уреди, тенис маси и топки. Дейностите по проекта предвиждат закупуване и доставка на ново оборудване за спортната зала, което включва оборудване за фитнес зала, шведска стена, тенис – маси комплект, топки за футбол, волейбол и баскетбол, оборудване за зала „Тих спорт“ – комплект маси за шах и табла, шкаф за съхранение на оборудването и дартс. Развитието на спорта ще бъде основен приоритет на Общината и за целта ще се работи по направления за подсигуряване на адекватна спортна база, в която да се подготвят бъдещите шампиони на Берковица и на България.