Актуални Новини

ПРЕМАХВАТ СЕ ПОТЕНЦИАЛНО ОПАСНИТЕ ДЪРВЕТА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

IMG_8727По нареждане на кмета на Община Берковица инж. Милчо Доцов започна премахването на потенциално опасните дървета в Община Берковица. Специална комисия, определена със заповед на кмета РД-15-436/ 31.08.2017 г., обходи всички обществени места – паркове, градинки, улици и други и  провери състоянието на дърветата – изсъхнали такива изцяло или частично, изсъхнали клони или клони и стволове с цел превантивно премахване на дърветата, създаващи опасност  от инциденти, както и предотвратяване на опасности, застрашаващи живота и здравето на хората. Комисията установи, че на територията на град Берковица съществуват 71 броя опасни дървета и 21 броя дървета с изсъхнали и опасни клони, а в населените места съществуват 28 броя опасни дървета и 6 броя дървета с изсъхнали и опасни клони. От Комунални дейности са започнали поетапно премхване и подкастряне на маркираните дървета. Към момента са почистени парковете  „Св. Георги Победоносец“ и „Здравец“, както и някои улици  в града. До края на седмицата предстои отстраняване на опасните дървета и в прилежащите населените места на общината.