Актуални Новини

ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

 

Позиция на  кметовете на  Берковица, Смолян, Самоков, Сапарева баня, Дупница, Долна баня, Костенец, Кочериново,Рила,  Банско и  Разлог  по повод измененията в Закона за горите

Над 80 % от хората от планинските региони и София желаят планините, разположени  в непосредствена близост  до техните общини,  да се използват разумно за зимен,  летен туризъм и ски спорт. Срещу тези искания  на хората  се съпротивляват  ограничен кръг   природозащитни организации с изключително крайни възгледи за опазване на  природните ресурси  и противопоставящи се  на   изграждането на нови ски центрове.  

Още  през април миналата година  алармирахме, че  новоприетият  Закон за горите  спира  всички инвестиционни проекти  и  поставя в трудно положение  планинските региони и  нашите съграждани. Законът  дори забраняваше събирането на дърва от местните хора, които чрез личен труд  можеха да  си осигурят за огрев през зимата. 

 При приемането на сега действащия закон беше прекъсната връзката между законодателя и нас, представителите на местните общности. Диалогът бе ограничен само  с малък  кръг неправителствени организации, представящи едностранно проблемите по опазването на околната среда.

 Предстоящите изменения   дават възможност  за   устойчиво регионално развитие.  Да си поставим  разумни  и постижими  икономически и екологични  цели и всичко това  пречупено през социалния аспект на  политиката, която не само  осигурява   законодателна основа, но съдържа  морални и етични елементи.  Защото ние смятаме, че е  безотговорно  в тази икономическа криза да не се помисли  и за  повече инвестиции, повече работни места. Природозащитници трябва да осъзнаят  факта, че  в нашите региони се самоубиха хора, доведени до отчаяние  от крайна бедност и безизходица. Има много неотложни проблеми  в България-  бедност, безработица,  демографски срив, обезлюдяване на малките населени места и свръхконцентрация в столицата и големите градове.   Въпреки, че имаме най-добре запазения  ландшафт в ЕС, стабилно  увеличаващи се горски територии и най- голям процент защитени зони в НАТУРА, сме най-бедната страна в съюза  и с  най-лошата инфраструктура.

 Така предложените промени в Закона за горите са крайни наложителни, защото  там където има работеща икономика, ниска безработица и перспектива за равитие,  опазването на природа е много по-ефективно. Което пък от своя страна  създава предпоставки  да съхраним българската природа и гори за бъдещите поколения.

 

 

Вашият коментар