Актуални Новини, Новини

ПРОВЕДЕ СЕ КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА “ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРИОБЩАВАЩА СРЕДА ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СОП”

Кръгла маса на тема "Организиране на приобщаваща среда за деца и ученици със СОП"

На 29.03.2023 г. в Заседателната зала на ОбА – Берковица се проведе кръгла маса на тема „Организиране на приобщаваща среда за деца и ученици със специални образователни потребности”. Събитието бе организирано от ресурсните специалисти от РЦПППО – Монтана, работещи на територията на община Берковица. Гости и участници в кръглата маса бяха Орлин Орлинов – Ст. експ. по приобщаващо образование към РУО – Монтана, Диана Божинова – Директор на РЦПППО – област Монтана, Спаска Георгиева – Зам.- кмет на Община Берковица, Цветелина Шейнова – Ръководител отдел „Закрила на детето“, директори на детски градини и училища, ресурсни учители, специалисти и общински служители. Г-жа Божинова представи презентация на тема “Ролята на Общината за организиране на приобщаваща среда“. Ресурсните специалисти от РЦПППО запознаха аудиторията с компонентите и характеристиките на приобщаващата образователна среда, споделиха ценен опит и добри практики. Пример за отлична приобщаваща среда показаха учители от ДГ „Звънче“, а 1. ОУ „Н. Й. Вапцаров“ впечатли аудиторията със своите иновативни решения за качествена приобщаваща среда. В дискусията участваха директори, специалисти, учители и всички се обединиха около становището, че осигуряването на подкрепяща образователна среда е важен фактор за постигане на личностно развитие и ефективно, модерно и качествено образование.