Актуални Новини, Новини

ПРОВЕДЕ СЕ ПЪРВОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА РАБОТНАТА ГРУПА ПО ПОВОД ПОДГОТОВКАТА, ИЗГОТВЯНЕТО И ПРИЕМАНЕТО НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2027 Г.

Днес, 04.11.2020 г. , в Заседателната зала на Общинска администрация – Берковица се проведе първото редовно заседание на работната група, назначена със заповед №РД-15-773 от 28.10.2020 г. на Кмета на Община Берковица, по повод подготовката, изготвянето и приемането на План за интегрирано развитие на община Берковица за периода 2021 – 2027 г. На срещата присъстваха Биляна Стаменова – Секретар на Община Берковица и Ръководител на работната група, Спаска Георгиева – Заместник – кмет на Община Берковица,  инж. Мая Горанова – Гл. специалист „ЕФПП“, Илиян Иванов – Специалист „Спорт и младежки дейности“, Иво Димитров – Управител на ОМ„Комунални дейности“ и прокурист на „Обредни дейности“,  Григор Григоров – Директор на Гимназия „Д-р Иван Панов“, Надя Кралева – Директор на детска градина „Пролетна дъга“, Силвия Николова – Началник на Общинска служба Земеделие – Берковица, инж. Даниела Захариева –  Управител на ВИК – Берковица, Лина Маринова –  Директор на Бюро по труда – Берковица, Елка Тодорова – Народно читалище „Развитие – 1927“ с. Боровци, Цветка Г. Петрелийска – Изпълнителен директор на МИГ- Берковица и Годеч, Петя Генова –  Регионален представител на БНР – Радио Видин. Дневният ред включваше приемане на правила за работа на работната група, приемане на програма-график за изработването на План за интегрирано развитие на община Берковица за периода 2021 – 2027 г., изготвяне на проект за анкета и нейното одобряване от работната група, събиране на базови актуални данни от отговорните институции за икономическото, социалното и екологическо състояние на община Берковица, както и нуждите и потенциалите за развитие на общината.