Актуални Новини

ПРОДЪЛЖАВА РАБОТАТА ПО ПРОЕКТА ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ В СЕЛО БЪРЗИЯ

Екипът по реализация на проекта на Община Берковица обяви, че продължава работата по изграждането на пречиствателно съоражение за питейни води, алпийско водохващане и реконструкция на водопроводната мрежа на село Бързия. Проектът, който е с продължителност до пролетта на 2014 г. е на стойност е 5 695 620,88 лв. и е финансиран от Държавен Фонд „Земеделие“, „Програма за развитие на селските райони 2007-2014“. Договорът е   № 12/321/00031 от 18.02.2010 г., мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“. Осъществяването на проекта ще  подобри качеството на питейна вода в село Бързия, опазване на околната среда в региона и намиране на решение за минимизиране на загубите от водоподаването към населението. Реконструкцията на съществуващата водоснабдителна и разширяването на канализационната мрежа са важни за опазване на околната среда и подобряване на нивото на услугите,  предоставяни на населението.Това е един от мащабните проекти, който се реализира на територията на общината. Договорът между кмета на община Берковица Димитранка Каменова и представител на фирмата изпълнител Обединение „Геостройтехмин“ бе подписан на 14.08.2013 г., а първата копка е направена на 25 септември 2013 г. От фирмата обясниха , че строително-ремонтните работи продължават с пълна пара. В момента се работи на Пречиствателната станция, като се използва оптимално всеки един хубав ден от зимния период.