Актуални Новини

ПРОЕКТ „ПРИЯТЕЛИ НА ПРИРОДАТА“ В ЦДГ „ПРОЛЕТНА ДЪГА“

Приключиха дейностите по проект „Приятели на природата” от Национална кампания „Чиста околна среда 2013” на ПУДООС към МОСВ в ЦДГ „Пролетна дъга”. Детската градина вече разполага с мултимедия, която ще бъде използвана в обучението по образователни направления и за повишаване качеството на квалификационната дейност на учителите. Педагогическият персонал ще провежда ежегодно занимания на екологична тематика, целящи да затвърдят у децата наученото при реализация дейностите по проекта. Всяка група разполага с модерни миниконтейнери за разделно събиране на отпадъците ,така че децата ще се включат в реални ситуации и инициативи  по опазване на околната среда.Успех за детското заведение  ще бъде ако деца и родители откликнат и старателно разделят отпадъците и в детската градина, и у дома. На всяка площадка са монтирани пейки и масички за дейности на открито – занималня сред природата.Обогатен е зоокъта в детската градина с различни видове рибки. Монтирани са дървени сандъчета – цветни миниградинки за всяка група и закупени мини инструменти, с които децата реално ще могат да възпроизведат природата в края на зимата, като посадят семена, луковици и цветя.Така ще се постави началото на екологосъобразно поведение в малките  възпитаници. Алпинеумите в двора на детската градина радват погледа с разнообразните растителни видове, закупени и засадени в резултат на реализацията на проекта. Създаден бе клуб „Приятели на природата”, който разполага с отличителни тениски. През есента ще бъдат поставени къщичките за птици и децата , грижейки се за тях през зимата ще научат много за зооразнообразието в нашия регион. През следващата учебна година  ще се отбележи деня на биологичното разнообразие и здравословното хранене – 22 април и ще бъдат изготвени  мултимедийни презентации на тема „Природата и ние”. Така  осигурявайки устойчивост на проекта, рационално ще се използват придобитите материални активи, ще се формира позитивна нагласа и емоционална отзивчивост към природата и изграждане у децата ценностна система,ориентирана към здравословен начин на живот.