Актуални Новини, Новини, Община Берковица

 Ред за разпределение на общинските пасища, мери и ливади за стопанската 2016 – 2017 г.

Уведомяваме всички заинтересовани, че в Раздел Земеделие е публикуван Реда за разпределение на общинските пасища, мери и ливади за стопанската 2016 – 2017 г., както и списъците на имотите за общо и за индивидуално ползване по землища на територията на община Берковица.