Актуални Новини

РЕКОРДЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ ЗА КОНКУРСА „ДОБРИТЕ ДЕЛА“

62-ма участници и 4 цели паралелки достигнаха до финала на конкурса „Добрите дела“, организиран от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Берковица за четвърта поредна година. Деца от училищата в общината и класове, които са извършили добри дела през годината ще получат своите отличия на специална церемония. Участие в конкурса са заявили: ПГ „Д-р Иван Панов“, Лесотехническа професионална гимназия, 2. ОУ „Христо Смирненски“, 3. ОУ „Иван Вазов“, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Замфирово и ОУ „Георги С. Раковски“, с. Бързия.

Конкурсът е една възможност да напомним на обществеността какво е Доброто. Той е израз на нашето отношение, загриженост и подкрепа към желанието за промяна във възпитанието на нашите деца, в хуманизирането на атмосферата, в която те израстват и се формират като граждани. Същността на човешката природа се корени в десетките хиляди най-обикновени прояви на добро, които съпътстват нашите дни.

Ето защо ние решихме да открием децата, извършили добри дела, за да ги уважим и да почетем публично вършенето на добро. Празнувайки добротворството ние се надяваме, че повече деца и възрастни ще се заразят с идеята да правят реално добро на околните, да бъдат толерантни, отзивчиви, съпричастни и високоморални хора.