Актуални Новини

РЕМОНТ НА КОНФЛИКТНО КРЪСТОВИЩЕ В БЕРКОВИЦА ЩЕ ОСИГУРИ БЕЗОПАСНОСТ НА ПЕШЕХОДЦИТЕ

IMG_0399Проектите за „Рехабилитация и основен ремонт на ул. „Николаевска“ и ул. „Александровска“ са част от 20-те проекта на стойност 11 млн. лева, които Община Берковица изпълнява. За ремонта на кръстовището в Берковица, което е с улица „Атанас Кюркчиев“ от особено значение е да се създаде по-голяма безопасност на движението и предотвратяване на ПТП. Районът е опасен за пешеходците, които го пресичат по диагонал и затрудняват движението, както и неправилно спрелите автомобили в нарушение на Закона за движение по пътищата.

IMG_0402Проектите за „Рехабилитация и основен ремонт на ул. „Николаевска“ и ул. „Александровска“ „ са подадени 2008 година, 2010 е подписан договора, а през 2011 година е започнало проектирането. Проектът е съгласуван с КАТ и без възражения е приета организацията на движение на кръстовището. Целта на проекта е подобряване технико-икономическата характеристика на пътя чрез модернизиране на пътната артерия и кръстовището към нея, с което се повишава безопасността на движението и сигурността на пешеходците. Ремонтът на кръстовището е част от предвидените в проекта строително-ремонтни дейности, съгласувани със съответните инстанции.

Пътното кръстовище, което е с улица „Атанас Кюркчиев“ е много късо с много широко площадно пространство. Това налага канализиране на движението през него с бетоново бордюри на „триъгълен остров“ и удължаване на съществуващия тротоар. Новата организация на движение ще обезопаси движението на автомобили и придвижването на пешеходци.