Актуални Новини

СЕЛО КОТЕНОВЦИ СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ЗА ДЕЙНОСТИ В ОБУЧЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ

Кметство село Котеновци спечели финансиране на стойност 4565 лева за проектното си предложение „Заедно с грижа за развитието на село Котеновци“. Дейностите, свързани с обучение за развитие в селските райони, ще се изпълняват съвместно с партньора Второ основно училище „Христо Смирненски“ – Берковица. Бенефициентите са ученици от селото и възрастни хора, жители на Котеновци. Заедно те ще се включат в обучителни семинари, ще предприемат действия по опазване на околната среда и ще организират събития, съхраняващи българския бит и култура.

Основна цел на проекта е прилагането на иновативни методи при съвместната работа на учениците, възрастните хора, лицата в неравностойно положение и хората от различна етническа принадлежност. С реализирането на дейностите се цели насърчаване към обучителни процеси, които изграждат глобално гражданство, и към постигане на положителни резултати в обучението за развитие, което да повиши компетентността на участниците и да им даде възможност за по-добра реализация.

Чрез участието на младите и възрастните хора в дейностите ще се осъществи приемственост между поколенията, ще се възпитават ценности и отговорно отношение към опазването на биоразнообразието в този живописен край на нашата родина, ще се представят добри практики.

Проектът се финансира от Търговско-промишлената палата във Враца по проект “Rural DEAR Agenda – EYD 2015” (План за Обучение за Развитие на селските райони и повишаване на обществената осведоменост), финансиран по програма EuropeAid/134863/C/ACT/Multi на Европейската Комисия.