Актуални Новини

СЕСИЯ

Общински съвет Берковица ще проведе редовното си заседание на 19 юли /четвъртък/ от 13 часа в заседателната зала. Акцент в сесията ще е докладна, относно Заявление от Йордан Велков – упревител на „В и К” ЕООД гр. Берковица до Държавната комисия на енергийно и водно регулиране, внесено на 19 април 2012 година, за повишаване цената на водоснабдителните услуги на Община Берковица.

Във връзка с внесеното предложение за промяна цената на водата  кметът на община Берковица Димитранка Каменова и председателят на ОбС инж. Петър Якимов бяха поканени на публично обсъждане цената на водата и доклад, представен от комисията.  На срещата кметът и председателят на ОбС са отстоявали позицията, че Общински съвет Берковица, който е принципал на ВИК дружеството е органът, който ще реши промяната цената на водата. Освен това, съветниците ще обсъдят и  приемат  Отчета за работата на Общински съвет за І тримесечие на 2012 г., промяна на структурата на Общинска администрация-Берковица, считано от 01.07.2012 година във връзка с изискванията на Наредба за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, изменение на Правилника за работа на ОбС-Берковица и информация за приключване на учебната 2011/2012 година в Община Берковица, проблеми и мерки за тяхното решаване за успешно провеждане на учебния процес през новата 2012/2013 година.

 

 

Вашият коментар