Актуални Новини

СЕСИЯ

Представител на Дружество “Ком 2016” АД не е присъствал на изнесената сесия на ОбС Берковица. Информацията за намеренията на дружеството за реализиране на проект СТК “Берковски Балкан” е била внесена много късно за разглеждане, съобщи председателят на ОбС Берковица Юлиян Иванов. Местният парламент е взел решение на следваща сесия да бъдат поканени акционерите на дружеството за обсъждане на намеренията им.