Актуални Новини

СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ ОТ 2. ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” – БЕРКОВИЦА

logoОт месец октомври, тази година във 2. ОУ „Христо Смирненски” – Берковица ще стартира проект „Еднакви в многообразието”, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Основната му цел е въвеждане и развитие на разнообразни форми на интеркултурно образование, насочени към запазване и развитие на културната идентичност на етническите малцинства. Проектът е на стойност 15 000 лева, а партньор е ОбСО – Берковица.

В продължение на 10 месеца учениците от училището ще се учат на фолклорни танци и  ще овладяват театралното изкуство. Предвидените дейности са насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда (Театрална формация, Танцова формация). Към училището ще работи консултативен кабинет за родителите и учениците. С цел повишаване квалификацията на педагогическия персонал за работа в мултиетническа среда е предвидено  и обучение за учителите.