Актуални Новини

СТАРТИРА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПЕДИАТРИЧНИ ПРЕГЛЕДИ С МОБИЛЕН КАБИНЕТ В КВАРТАЛИ С ПРЕОБЛАДАВАЩО РОМСКО НАСЕЛЕНИЕ И В ОТДАЛЕЧЕНИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ОБЩИНИТЕ БЕРКОВИЦА И ВЪРШЕЦ

В изпълнение Заповед на Министъра на здравеопазването за възлагане изпълнението на дейности за 2018 г. по Националния план за действие за периода 2015-2020 г. за изпълнение на Националната здравна стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г., приоритет „Здравеопазване“, приет с Решение 355 на МС от 2016 г. на територията на Област Монтана стартира провеждането на профилактични педиатрични прегледи с мобилен кабинет в квартали с преобладаващо ромско население и в отдалечени места от Област Монтана. Регионална здравна инспекция в Монтана е предоставила по договор на МБАЛ-Берковица мобилен кабинет, с който ще бъдат извършвани профилактичните педиатрични прегледи в населените места на общините Берковица и Вършец.

График за работата на мобилния педиатричен кабинет:

20.09 – 26.09.2018 г.  – гр. Берковица /двора на МБАЛ-Берковица/

20.09 – 26.09.2018 г. – кв. Раковица, гр. Берковица

01.10 – 02.10.2018 г. – гр. Вършец /пред поликлиниката/

На 03.10.2018 г. – с. Бързия /центъра на селото-до пощата/

Всеки ден от седмицата от 08:00 ч. до 18:00 ч.

Прегледите ще се провеждат от лекари със специалност по детски болести /педиатрия/ – д-р Маргарита Стоичкова и д-р Мария Георгиева.

За контакт и информация с МБАЛ – Берковица: 0878852784; e-mail: mbal_berk@abv.bg