Актуални Новини

СЪВМЕСТНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА В ОБЩИНИТЕ БЕРКОВИЦА И ПАЛИЛУЛА 2015-2017 ГОДИНА

11122Програмата  е разработена в рамките на проект “Насърчаване на териториалната кохезия между трансгранични райони чрез развитието на социална инфраструктура в областта на спорта между общините Берковица и Палилула“,

съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) България – Сърбия.

Програма BG

Програма EN