Актуални Новини

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИТЕ МЕСТНИ ИЗБОРИ

11122Уважаеми госпожи и господа,
Във връзка с организацията на предстоящите през есента на 2015 година избори за избиране на общински съветници и кметове, Община Берковица Ви уведомява следното:

Съгласно разпоредбите на Изборния кодекс (ИК) списъците за произвеждане на изборите се съставят по населени места по постоянен адрес на лицата. Съгласно чл. 396, ал. 1 от ИК право да избират общински съветници и кметове имат българските граждани, които:
-са навършили 18 години
-не са поставени под запрещение
-не изтърпяват наказание „лишаване от свобода“
-са живели най – малко през последните 6 месеца в съответното населено място.

Лицата с постоянен адрес на територията на Община Берковица,  но с настоящ адрес извън Република България, ще бъдат включени в списъка на заличените лица и няма да имат възможност да упражнят правото си на глас на местните избори.
В тази връзка призоваваме всички жители на Община Берковица, завърнали се от трайно пребиваване в чужбина, да извършат проверка най – късно до 20 април 2015 год. в сградата на Общинска администрация, 101 стая служба ЕСГРАОН – първи етаж, за актуалността на настоящия си адрес.
За справки: в работно време от 8.30 – 17.00 часа
тел. 0953/89 101 и 89 130