Актуални Новини, Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ВиК – БЕРКОВИЦА

„ВиК – Берковица“ ЕООД , в качеството си на Оператор на ВиК системите в обособената територия на община Берковица, уведомява, че поради възникнала авария на водопроводната мрежа в гр. Берковица, на ул. „Ашиклар“ – в района на магазина на III ОУ „Иван Вазов“ ще извърши прокопаване на 27.05.2020 г. с цел елеминиране на нередностите, при което временно ще бъде нарушена проходимостта и целостта на част от пътното платно, които ще бъдат възстановени от и за сметка на Оператора след отстраняване на аварията.
Временно ще бъде спряно водоподаването в района на ул. „Опълченска“ и на ул. „Ашиклар“.