Актуални Новини, Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗИРАНИЯ ТРАНСПОРТ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ

Общинска администрация – Берковица уведомява, че във връзка с извършване организирания транспорт на спортните клубове за участие в състезания и други спортни мероприятия, съгласно чл. 7 от Закона за автомобилните превози, е изпратено уведомително писмо до всички спортни клубове на територията на община Берковица, в което Община Берковица ги информира, че не може да изпълнява тази дейност за в бъдеще, тъй като не притежава необходимия лиценз за транспортни услуги, както и с оглед гарантиране безопасността на децата при този вид превози. При необходимост да се обръщат към фирми, притежаващи нужния лиценз.

По предложение на кмета на Община Берковица Димитранка Каменова в следващата 2022 година ще бъде заложена сума в бюджета на Община Берковица за сключване на договор с фирма с необходимия лиценз за извършване на транспортни услуги на спортните клубове в общината