Актуални Новини, Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С УСТАНОВЕНИТЕ СЛУЧАИ НА COVID – 19 В ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА – БЕРКОВИЦА

Уважаеми съграждани,

Разпространението на Covid -19 в световен мащаб и сериозния ръст на заразени на територията на България е причина за сериозна тревога и за призив към стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

Във връзка с установените положителни проби на заразени лица с Covid-19 в Дом за стари хора в град Берковица, Ви информираме, че на основание Заповед № РД-01-124/13.03.2020 год. на Министъра на здравеопазването и допълненията към нея, с цел превенция, в Дом за стари хора – Берковица са преустановени свижданията и посещенията при потребителите в блокове „А“ и „Б“ от 13.03.2020 година. Забранено е и излизането на същите в града. Свижданията, посещенията в отделението за лежащо болни, както и извеждането и организирането на групова работа с потребителите от блок „В“ също са преустановени от посочената по-горе дата.

От началото на извънредното положение в дома стриктно се спазва строг хигиенно дезинфекционен режим – почистване и дезинфекция на всички повърхности и зони от работната среда, които контактуват с открити части на тялото, извършване на 4-кратна дезинфекция на всички повърхности,  задължителна дезинфекция на ръцете при влизане и излизане от Дома на служителите, използването на маски и ръкавици от длъжностните лица.  Контролът на входа е засилен. Не са допускат до работните помещения служители със симптоми на остри респираторни заболявания.

От началото на извънредното положение, както настанените потребители, така и служителите, са тествани за Covid-19 три пъти. Като последното тестване, преди да бъде установена първата положителна проба за наличие на коронавирусна инфекция, е направено на 15 – 16.10.2020 година.

Призоваваме обществеността към стриктно прилагане на въведените противоепидемични мерки от здравните органи и към лична и обществена отговорност!