Актуални Новини, Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ

Общинска администрация – Берковица уведомява, че от 10.06.2020 година до 16.06.2020 година ще се затварят поетапно отсечките на ул. „Добруджа“, от ул. „Генерал Скобелев“ до ул. „Антон Страшимиров“, за извършнане на строително-монтажни дейности по присъединяване на новоизградената водопроводна мрежа и сградните отклонения към съществуващата, при което временно ще бъде нарушена проходимостта на кръстовищата.