Актуални Новини

УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЛПГ ОТБЕЛЯЗАХА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

20191210_112814В час по история и цивилизации младежите се запознаха с Всеобщата декларация за правата на човека. Специално внимание бе обърнато и на Конвенцията на ООН за правата на детето. Всички ученици получиха информационни материали, изготвени от преподаватела по история и цивилизации, Петя Генова.

Бе подчертан основният принцип: „Моите права свършват там, където започват правата на другия.“ Бе акцентирано и върху това, че правата имат реципрочни задължения.

20191210_120141Подписаната на 10 декември 1948 г. Всеобща декларация за правата на човека е един от най-важните документи на Организацията на обединените нации (ООН) след края на Втората световна война.

Документът посочва принципите, които и до днес имат огромно влияние по света – принципите на човешкото достойнство, свободата, равенството и братството. Основната част на Всеобща декларация за правата на човека конституира правата на индивида (правото на живот и отхвърлянето на робството); съдържа индивидуалните политически и граждански права; отнася се до свободата на религията, убежденията и изразяването; записани са социални, икономически и културни права.