Актуални Новини, Новини

УТРЕ Е КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СНИМКИ ЗА ФОТОКОНКУРС „МОЯТА БЕРКОВИЦА“ – ПЪРВИТЕ 20 ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните обявява конкурс за фотография на тема „Моята Берковица“. Инициативата е в изпълнение на годишната програма на комисията за 2019 год., а целта е да провокира и фокусира вниманието на подрастващите към красотата и уникалността на родния ни край. Идеята е да потърсят, намерят и представят своята гледна точка и позитивно отношение към местните природни дадености, архитектура, биоразнообразие и забележителности.
Категориите са три:
Селфи с моя роден край – в тази категория могат да участват селфи снимки, на които фигурират едно или повече лица без ограничение за това дали са направени сред природата или в населено място;
Пейзажна фотография – категорията е предназначена единствено за снимки на природни обекти, забележителности и феномени, направени на територията на Община Берковица. В нея е допустимо да участват фотографии на крепости, паркове, паметници, сгради, т.н. при условие, че те са заснети извън урбанизираните зони на общината;
Градска фотография – категория, изцяло посветена на гр. Берковица и прилежащите й населени места. Допустими за участие са единствено снимки на обекти в града и селата на община Берковица.
Условия за участие:
В конкурса могат да участват деца на възраст от 8 до 18 ненавършени години със свои авторски снимки.
За всяка от категориите един участник може да изпраща до 3 броя фотографии. Всяка фотография трябва да е придружена с информация за заснетия обект и участващите лица в снимката (ако тя е в категорията селфи). Ще се радваме и на послания, кратки истории или кратък текст към снимките.
Времетраене на конкурса – до 20.08.2019 год. вкл.
Фотографиите се изпращат на e-mail: goranova.f@berkovitsa.com с изрично посочени: три имена на участника, възраст, клас и училище, адрес, телефон за връзка, както и за коя категория са снимките.
Фотографиите ще бъдат оценявани и класирани от комисия, включваща професионален фотогораф.
С фотографиите, спечелили от 1-во до 3-то място, както и класираните до 10-то място във всяка категория ще бъде открита изложба, посветена на празника на града – 8-и септември. Предвидени са и поощрителни награди за всички участници.
Обявяването и награждаването на победителите ще се състои на 05.09.2019 год. в 17.00 часа във фоайето на НЧ „Иван Вазов 1872“ .
Фотографиите, участвали в конкурса, стават собственост на МКБППМН – Община Берковица с права за отпечатване, публикуване и организиране на изложби.
НАГРАДИТЕ ЗА ВСЯКА ОТ КАТЕГОРИИТЕ: 1-ВО МЯСТО: ваучер на стойност 150 лв., 2-РО МЯСТО: ваучер на стойност 80 лв. и 3-ТО МЯСТО: ваучер на стойност 50 лв. Първите 20 деца, изпратили по три снимки в трите категории, независимо от класирането си, ще получат специална награда – преносима тонколона.
За повече информация: Филонка Горанова – Секретар на МКБППМН при Община Берковица – стая 117, ет.1 на Общинска Администрация – Берковица, както и на телефони: 0953/ 960 13; 0882 909 506.