Актуални Новини

ПРОДЪЛЖАВА ЛЯТНОТО УЧИЛИЩЕ НА ЦЕНТЪРА ЗА ПОДКРЕПА И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

До  30.07.2018 г. Центърът за подкрепа за личностно развитие продължава с организирането на лятно училище в Берковица. Заниманията в Лятното училище са насочени към ученици от І до ХІІ клас.

Всеки ученик може да посещава всички предложени форми безплатно, съобразно интересите си. Съставът на групите ще се уточни преди започване на заниманията. Отчитането на взетите часове ще става с попълване на лекторски лист по дати,часове и теми.

Справки и записвания на тел: 0953/ 88 036, 0879 215687 и в ЦПЛР в ж.к Изгрев, ЦДГ № 5

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЯТНА РАБОТА  2018 г.

ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ

КЛУБ РЪКОВОДИТЕЛ ГРАФИК МЯСТО/ СБОРЕН ПУНКТ
Изобразително изкуство В.Герасимов Вторник и петък

13.00-15.00ч.

Художествена галерия
Арт работилница В.Герасимов Вторник и петък

15.00-16.20ч.

Художествена галерия
Туризъм и краезнание М.Шейнов Вторник и четвъртък

9.30-11.30ч.

Пашината
Занимателни спортни игри С.Тодоров Сряда и петък

16.00-18.00ч.

Стадион
Приятели на приказките Р.Крумова Понеделник и сряда

10.00-11.20ч.

ЦРД
Природолюбител А.Иванова Вторник и       четвъртък

12.30- 13.50ч.

Двора на

ІІІ ОУ

Занимания за деца със СОП С. Петрова Вторник и       четвъртък

16.00-17.20ч.

ЦРД