Забележителности

ЦЪРКВАТА „СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ“

Храмът е изграден през 1871 год. от майстора Георги Джонгар.

ЦЪРКВАТА „СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ“

ЦЪРКВАТА „СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ“

Строен е с ломен камък, на места е вложен и обработен камък. По-късно сградата е преживяла още два строителни периода, които са обогатили архитектурните й форми. През 1898 г . е построена камбанарията. Иконостасът е раздвижен, огънат в централната част към абсидата, а мотивите са решени плоско и схематично.