Община Берковица

Кмет

РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ – КМЕТ

Адрес: гр. Берковица – 3500
Пл. „ЙорданРадичков“ 4
Общинска администрация – Берковица стая 201
Тел: 0953/ 88 400 и 88 404, e-mail: kmet@berkovitsa.com

Дата на раждане: 15.02.1974 г., гр. Берковица
Семеен с едно дете.

Образование:
Притежава бакалавърска степен, специалност „Счетоводство и контрол” от Стопанска академия „Димитър А. Ценов” Свищов. През 2001 г. защитава магистратура по „Финанси” в СА Свищов.

Професионална дейност:
От 2000 г. до 2001 г. е банков служител в ОББ – клон Берковица. В периода 2002 г. – 2011 г. е счетоводител и началник склад в „ХИЛ” АД – гр. Берковица. От края на 2011 г. до 2019 г. е заместник-кмет на Община Берковица. От края на 2019 г. до края на 2023 г. е заместник-кмет на Община Георги Дамяново.

Приемен ден: понеделник от 13:00 часа
Записването за приемния ден се извършва в Общинска администрация- Берковица, пл. „Йордан Радичков“ 4,  в стая 201.