Община Берковица

Кмет

ДИМИТРАНКА ЗАМФИРОВА КАМЕНОВА – КМЕТ

77Адрес: гр. Берковица – 3500
Пл. „ЙорданРадичков“ 4
Общинска администрация – Берковица стая 201
Тел: 0953/ 88 400 и 88 404, e-mail: kmet@berkovitsa.com

 

Дата на раждане: 12.06.1963 г.
Семейна с едно дете.

Образование:
2017 г. – Магистър Международни Бизнес проекти, ВСУ;
2002 г. – Магистър по социални дейности, ЮЗУ;
1984 г. – Средно-специално, ИТ „Васил Левски“, гр. Монтана, икономист-счетоводител;
1981 г. – Средно образование в ПГ „Д-р Иван Панов“, гр. Берковица.

Професионална дейност:
2018 г. до октомври 2019 г. – Директор на Държавен фонд Земеделие, РА – Монтана;
2011-2015 г. – Кмет на Община Берковица;
2009-2011 г. – Заместник-областен управител на Област Монтана;
1993-2009 г. – Счетоводител, Главен счетоводител, Директор на УниКредит Булбанк (Хеброс Банк);
1983-1993 г. – Счетоводител в Търговска банка, гр. Берковица, ОББ.

Приемен ден: понеделник от 13:00 до 15:30 ч.
Записването за приемния ден се извършва в Общинска администрация- Берковица, пл. „Йордан Радичков“ 4,  в стая 201.