Актуални Новини

ДИРЕКЦИЯ “РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА” – МОНТАНА

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ  11.01.2018 г.

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – БЕРКОВИЦА

ул.” Д-р Ив. Панов” №1, тел. –  0953 88 371

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо,основно образование

4       шивачи  мъжко/дамско облекло

3       оператор, селскостопански машини

1       пастир

1       общ работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство

1       продавач-консултант

1       шивач

1       гладач

5        работник, спомагателни шивашки дейност