АКТУАЛНО

26 СА ЕЛЕКТРОННИТЕ УСЛУГИ, КОИТО ПРЕДЛАГА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Непрекъснатото подобряване на работата на общинска администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса, както и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост, бе сред основните приоритети на Община Берковица през 2017 г.

За постигане на високо качество на административните услуги, основните акценти в работата на администрацията, бяха насочени към:

             укрепване на административната структура на общината, непрекъснато повишаване на прозрачността и отчетността в работата.

             постигане на ефективност на общинска администрация чрез управление и развитие на човешките ресурси.

             предоставяне на качествени административни услуги и използването на информационните технологии.

На 13-14.12.2016 година Сертифициращата организация  „Bureau Veritas Certification“ проведе ресертификационен одит на системата за управление на качеството и информационна сигурност по стандарти  ISO 9001:2008; ISO 9001:2015  и ISO 27001:2013. Усилията на Общината са насочени към ефективно и ефикасно управление на всички идентифицирани процеси, оказващи влияние върху съответствието с изискванията към административните услуги, качеството на тяхното изпълнение , както и на обучението и квалификацията на персонала.

В резултат на проведения контролен одит се установи пълно съответствие с процедурите и документите по управление на качеството и информационната сигурност и нормативните изисквания, уреждащи дейността на одитираните структурни звена. Съставяните документи отговарят на Система за управление на качеството и информационната сигурност и се съхраняват според регламентираните изисквания, което потвърждава ефективността на въведената система.

Община Берковица се ангажира да провежда ясна и последователна политика, чиято основна цел е свързана с непрекъснато повишаване на качеството на административните услуги и гарантиране на сигурността на информацията.

Резултатите от усилията на Община Берковица, насочени към оптимизиране на предоставянето на услуги и подобряване на връзката администрация – гражданин са:

  • Лесно, бързо и ефикасно протичане на административните процедури
  • Спестяване на усилия, средства, труд и време на гражданите и администрацията
  • Актуална информация в реално време
  • Повишена прозрачност за процесите и услугите
  • Максимална обективност в обслужването
  • Ограничаване на корупционните фактори

За повишаване ефективността и качеството на административното обслужване  служителят от служба ЕСГРАОН ежедневно създава и  подписва с електронен подпис актове по гражданско състояние. Това улеснява административното обслужване, като позволява на гражданите да получат тази административна услуга от всяка една община на територията на страната, а не само от общината, съхраняваща хартиения носител на акта. Продължава сверяването на всички електронни лични регистрационни картони на населението на община Берковица с хартиеният носител на Лични регистрационни картони, което ще подобри качеството и на останалите услуги, предоставяни от отдела. С цел подобряване на информираност на гражданите, включително и прозрачност свързана с дейността на администрацията  е закупен информационен екран.

Общинска администрация – Берковица привежда системите си за електронен обмен на документи в съответствие с единен технически протокол, утвърден от председателя на Държавната агенция „Електронно управление“. Това ще гарантира облекчаване на административната тежест и ще повлияе положително процесите на предоставяне на административни услуги на гражданите и на бизнеса.

Обменът на електронни документи, които съдържат електронни изявления между администрациите, ще се извършва единствено по определен технически протокол.

Община Берковица предлага 26 / двадесет и шест/ броя електронни услуги, които могат да се използват от гражданите и бизнеса след предварителна регистрация.

Продължава регистрацията на сградите в режим на етажна собственост. Извършва се  актуализация на информацията  в регистъра на етажна собственост.

Регистрираните към 31.10.2016 г. сгради в режим на етажна собственост в Община Берковица са 137 /сто тридесет и седем/ броя.

Сдружения на собствениците на сгради в режим на етажна собственост, вписани в Регистъра по чл. 44 от ЗУЕС  – 55 броя.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Лого Община Берковица
Актуални Новини

СПИСЪК НА МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ЩЕ СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КОМИСИИТЕ И НА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА 26 МАЙ 2023 г.

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА22 май 2023 г. (понеделник) – 14:00 часа 1.Докладна РД-92-00-2517 относно продажба на ПИ

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Бюджет (7) Дом за стари хора - Берковица (8) Кмет на Община Берковица (32) МИГ Берковица и Годеч (14) Образование (41) Община Берковица (408) Общинска администрация-Берковица (51) Общински съвет-Берковица (25) Обява (22) Природни забележителности (21) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (17) велислав захариев (7) дневен ред (12) заповед (13) заповеди на кмета (23) избори (10) избори за Народно събрание (9) кмет берковица (8) кмет община берковица (13) конкурс (12) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (11) общинска администрация (55) общински съвет - берковица (8) обява община берковица (8) обявление (73) обявление отдел СУТ (9) основни училища (8) отдел строителство (21) поздравителен адрес (21) проект (11) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (11) социални дейности (14) социални услуги (9) спорт (12) спортни клубове (11) строителство и устройство на територията (7) съветници (9) съобщение (10) туризъм (32) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ДЛЪЖНОСТ „СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“

Обява за провеждане на подбор на персонал за длъжност „Сътрудник социални дейности“ по Проект BG05SFPR002-2.002-0083 „Укрепване на общинския капацитет в

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.