Обяви

ОБЯВА

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  II СТЕПЕН – МОНТАНА
ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

3500, гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4, тел.(0953) 88-802


111О Б Я В А

Със заповед № ОХ-1312/22.12.2017г на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 19 (деветнадесет) вакантни длъжности за офицери от Сухопътните войски за лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба), във военни формирования на Сухопътните войски. Обявените длъжност ще се заемат след провеждане на конкурс.

Срок за подаване на документи – до 20.01.2018г.

Информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес:

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА Берковица

Гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4  ( ет. 2 всеки понеделник,сряда и петък от 08.30 до 16.30 часа)

ц. сл. Николай Филипов, тел. (0953) 88-802, GSM 0889661054.