Образование

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “Св. Св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” с. Замфирово

Девиз: „Заедно ще успеем!”
При нас може да намерите:
Мотивираща, позитивна среда;
Всеотдайни учители, свободни да творят и експериментират;
Ученици, които харесват учителите си и училището си,
не спират да мечтаят и да сбъдват мечтите си.

Контакти:
Директор: Татяна Андрова – 0899443531
Счетоводство: 09521/2128
e-mail: info-1202009@edu.mon.bg

Статут на училището: В Основно училище „Св. св. Кирил и Методий” се обучават ученици от I до VII клас. Училището работи в дългогодишно сътрудничество с детската градина в с. Замфирово и Читалище „Развитие 1928”, като целта е то да бъде не само обучителна институция, но и основен медиатор за културни контакти в общността.
Училището разполага с добре оборудван компютърен кабинет, физкултурен салон, библиотека, обособени зони за занимания по интереси и спортни игри в двора на училището, кабинет по природни науки, модерна материална база в ремонтираните класни стаи. Всяка класна стая е оборудвана с интерактивна дъска, тъч скрийн или мултимедия за реализиране на съвременно технологично образование. Има свободен достъп до интернет в цялата сграда на училището. Осигурено е пълноценно хранене на учениците с топла храна, сготвена на място в с. Замфирово. Училището работи по програмите „Училищно мляко” и „Училищен плод”. Организират се разнообразни извънкласни форми, част от които са „Шахмат”, „Ориентиране”, „Народни песни и танци” и др.
История:
Училището е създадено през 1839 година като килийно училище, основано от Геро Комарски.
През 2019 година то отбеляза своя 180-годишен юбилей!
Проекти и програми: „Образование за утрешния ден”, „Подкрепа за успех”, „Без свободен час” и др.