Образование

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Св. Св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ с. Замфирово

Адрес: с. Замфирово, Община Берковица
ул. „Замфир Попов“ №31
Тел. директор: Теодора Иванова – 0882654080
e-mail: ou_zamf@abv.bg         web-сайт: http://oukirilimetodii.weebly.com/

 

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г.