Образование

Проект „Равен достъп до качествена образователна среда за всяко дете“ – 11.10.2022 година – 30.06.2023 година

Национална програма „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“ – 2022 година
Договор № НПОД-БС33.4-007/11.10.2022 г., сключен с ЦОИДУЕМ

Период на изпълнение: 11.10.2022 година – 30.06.2023 година
Стойност: 37468,40 лева

Брошура 1;

Брошура 2;

Плакат.

ДЕЙНОСТИ:

  • Осигуряване на подрастващите в училищна възраст и на децата от детските градини образователни комплекти.
  • Осигуряване на транспорт на деца и ученици от кв. „Раковица“ до приемните детски градини „Пролетна дъга“, „Звънче“ и „Малина“, както и до едно от основните училища на територията на община Берковица – 3. ОУ „Иван Вазов“.
  • Осигуряване на медиатор, чиято основна роля ще се характеризира с изграждане и укрепване на връзката между деца, учители и родители. Изпълнение на десегрегационни дейности – психологическа и социална подкрепа, и изграждат позитивна нагласа у децата и родителите към образованието като ценност. Провеждане на беседи с и родители и активно подпомагане на дейности за недопускане на вторична сегрегация.
  • Изпълнение на продължаващи дейности от предходни проекти „Играй и учи“ и „Традиции и толерантност“.