Актуални Новини, Новини

ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „Д-Р ИВАН ПАНОВ“ – БЕРКОВИЦА ПОСРЕЩНА НОВИТЕ СИ УЧЕНИЦИ

Гости и ученици на откриване на новата учебна година

В днешния тържествен ден, 15 септември 2022 година, учениците от Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов“ – Берковица посрещнаха своите учители с нескрито вълнение. Осмокласниците, които за първи път прекрачват прага на гимназията, очакваха първия звънец с нетърпение, за да видят новата си класна стая, за да се запознаят с новия си класен ръководител, за да създадат нови приятелства.
На тържеството присъстваха заместник-кмета на Община Берковица Спаска Георгиева и служители от Общинска администрация – Берковица. Госпожа Георгиева поднесе поздравителен адрес от кмета на Община Берковица Димитранка Каменова и подаръци от Община Берковица и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 11.б клас (бившия 10.б клас), класът, постигнал най-висок успех измежду класовете в средна степен на образование на територията на община Берковица през изминалата учебна година.
Емоционалното тържество развълнува всички присъстващи в двора на учебното заведение, а учениците влязоха в училището мотивирани да постигат все по високи образователни резултати. Амбициозни и целеустремени, младите хора посрещнаха новата учебна година уверени в себе си и готови за нови предизвикателства по пътя към образоваността.