Образование

Детска градина „Детелина“ с. Замфирово

Z1Адрес: с. Замфирово, общ. Берковица

ул. „Младен Ангелов“ 1

Тел. директор: Цветелина Младенова – 0887165014, 09521/2027

Тел. канцелария: 09521/2027

E-mail: dg.detelina@abv.bg  

 

Z2Детска градина ”Детелина” с.Замфирово е построена през 1983 г., намира се в близост до парка.Сградата, двора и двете детски площадки са в отлично състояние. Персонала на детската градина е с дългогодишен опит и всички тези дадености създават отлични условия за отглеждането и обучението на децата.

Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Заповед за избор на доставчик на продукти по схема „Училищен плод“ и „Училищен плод“

Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 20.09.92019 г.

Отчет за изпълнение на бюджет към 2019 г.

Бюджет 2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджет към 31.03.2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г.

Бюджет 2021 г.

Отчет на бюджета към 31.03.2021 г.

Обяснителна записка

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г.