Образование

Детска градина “Детелина” с. Замфирово

Z1Адрес: с. Замфирово, общ. Берковица
ул. „Младен Ангелов“ №1
Директор: Цветелина Младенова
Телефон за връзка: 0887165014
Тел. канцелария: 09521/2027
E-mail: info-1201361@edu.mon.bg 

 


Детска градина ”Детелина” – с. Замфирово, е построена през 1983 година. Намира се в близост до парка, което предполага спокойна атмосфера за децата и близост с природата. Сградата, дворът и двете детски площадки са в отлично състояние. Педагогическият и непедагогическият персонал, полагащ грижа за подрастващите в детската градина, е с дългогодишен опит. Колективът е сплотен, амбициозен, мотивиран и креативен в своята дейност. Обучението на децата се извършва по най-съвременните методи в педагогиката, а условията, при които се отглеждат децата, са благоприятни и адекватни за тяхното развитие.

Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Заповед за избор на доставчик на продукти по схема “Училищен плод” и “Училищен плод”

Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 20.09.92019 г.

Отчет за изпълнение на бюджет към 2019 г.

Бюджет 2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджет към 31.03.2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г.

Бюджет 2021 г.

Отчет на бюджета към 31.03.2021 г.

Обяснителна записка

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2021 г.

Обяснителна записка към бюджета от 30.09.2021г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2021г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2022 г.

Бюджет 2022 г.

ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОЗИ

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.22 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.22 г.

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.22г.

Отчет и обяснителна записка на бюджета към 31.03.2023 г.

Отчет и обяснителна записка към 30.06.2023 г.

Отчет и обяснителна записка на бюджета към 30.09.2023 г.

Отчет и обяснителна записки на бюджета към 31.12.2023 г.

Отчет и обяснителна записка на бюджета към 31.03.2024 г.

Безопасност и движение по пътищата

 

Безопасност и движение по пътищата – 29 юни 2024 г.