Актуални Новини, Новини

ДНЕВЕН РЕД ЗА ПРЕДСТОЯЩА ИЗВЪНРЕДНА СЕСИЯ НА ОбС – БЕРКОВИЦА

BERKOVITSA-1ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ                                              

В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, чл. 28, ал. 2, т. 1 и т. 5 и чл. 29, ал. 3 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет– Берковица и във връзка с искане на кмета на Община Берковица,  свиквам извънредно заседание на 28 август 2020 г. /петък/ от 16.00  часа в Заседателната зала на Община Берковица, при

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

  1. Докладна относно освобождаване на инж. Иван Димитров Янакиев от длъжността Управител на „Обредни дейности – Берковица“ ЕООД, гр. Берковица.
  2. Докладна относно предложения за удостояване на Милчо Спасов и проф. Иванка Гергова, член-кореспондент на БАН, със звание „Почетен гражданин на град Берковица и Общината“ по реда на Наредбата за символиката и отличията на Община Берковица.
  3. Докладна относно корекция на капиталови разходи от инвестиционна програма на община Берковица, съгласно чл.52 от ЗДБРБ за 2020 година и чл.124 ал.3 от Закона за Публичните финанси и чл.21 т.23 от ЗМСМА.

 

 

 

МИЛОВАН ЖАН

Председател на Общински съвет – Берковица