Актуални Новини, Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА С ОДОБРЕН ПРОЕКТ ПО ЦЕЛЕВАТА ПРОГРАМА „ПАТРОНАЖНА МОБИЛНОСТ ЗА ДОСТАВКА НА ТОПЪЛ ОБЯД“

Лого Община Берковица

На 12.01.2023 г. бе подписан Договор за съвместна дейност между фонд „Социална закрила“ и Община Берковица по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд”.
Проект „Мобилност за Домашен социален патронаж – Берковица“, одобрен за финансиране от фонда, предвижда закупуването и доставката на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж – Берковица (ДСП).
Транспортното средство ще се използва за навременна доставка на готова храна до домовете на потребителите на услугата, в това число и потребителите по проект „Топъл обяд в Берковица“ по Програма “Храни и основно материално подпомагане” 2021-2027.
Общият бюджет на проекта е в размер на 39 390 лв., от които 35 451 лв. финансиране от ФСЗ и 3 939 лв. собствени средства.
Община Берковица е сред 88-те общини, които ще получат подкрепа от Фонд „Социална закрила“ на Министерството на труда и социалната политика.