Обяви

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

На 16 октомври /сряда/ 2013 г. от 11.00 часа в заседателната зала на ОбС – Берковица ще се отварят офертите по Процедура за снегопочистване и зимно поддържане на общински пътища и улици в границите на гр. Берковица и населените места на територията на Община Берковица за сезон 2013/2014 година по обособени позиции.