Обяви

ОБЯВА – OБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРКОВИЦА

ОБЯВЯВА  ПУБЛИЧЕН   ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на следните части от имоти общинска собственост за поставяне на кафе автомати. Пълен текст на ОБЯВАТА.

Вашият коментар