Новини, Обяви

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ПОЗИЦИЯТА ВЪНШЕН ЧЛЕН НА ОДИТЕН КОМИТЕТ ПРИ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Допуснатите кандидати трябва да се явят за интервю на 12.12.2023 г. в 14:30 часа в Заседателната зала – 1 етаж, стая 115 на Общинска администрация – Берковица.