Социални дейности

Детска ясла

 

1Адрес: гр.Берковица,
ул. Берковска река 17-19;
Директор: Росица Драгиева
Тел: 0953/88034;
e-mail: dq_berk@abv.bg

В Детска ясла гр. Берковица се отглеждат и възпитават деца от 10 месечна възраст до 3 години.
Капацитетът на  Детската ясла е 80 места.
Персоналът  в детското заведение се състои от медицински сестри, педагог,  детегледачки, друг общ персонал.
Към Детска ясла функционира и Детска млечна кухня, която обслужва деца от града и общината от 10 месеца до 3 години.
Документи за кандидатстване за Детска ясла:
1. Заявление – по образец
2. Медицинско свидетелство – по образец
3. Личен амбулаторен картон за дете
4. Акт за раждане – копие
5. Изследване от РЗИ Монтана за паразити

Главна цел в работата на Детска ясла е опазване здравето на децата и развитие  на детската индивидуалност. Колективът работи за стимулиране на социални компетентности и формиране на отговорности у децата, превръщане на детето в личност, притежаваща необходимите знания и  умения да се социализира и ангажира, да се развива и изявява.