Образование

ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“

Адрес: гр. Берковица, ул. „Еделвайс“ № 1
Виктория Недкова – Директор,
Tелефонен номер: 0879068185
Грациела Ангелова – Заместник-директор
Tелефонен номер: 0879068183
Телефон номер: 0953 88027
e-mail: vtoro_ou_berk@abv.bg
Официален сайт: http://www.2ou-berk.com/

Второ основно училище “Христо Смирненски” отваря врати през 1963 година.
От 2006 година е със статут на средищно училище – осигурен е достъп до качествено образование на деца и ученици от села в Община Берковица, в които е закрита образователната институция. Придвижването до и от училище се осъществява с два ученически автобуса.
От 2017 година Второ основно училище “Христо Смирненски” е включено в списъка на иновативните училища в България – реализиране на нови интерактивни методи за обучение с акцент върху групова работа.
Педагогическият колектив е високо квалифициран – отговорен е за израстването на младите хора като граждани на света.
Второ основно училище “Христо Смирненски” осигурява:
• Обучение на 5- и 6-годишни деца в полудневна подготвителна група;
• Целодневен престой на учениците от 1. до 7. клас;
• Чуждоезиково обучение – 1. – 7. клас;
• Обучение по информационни технологии – 1. – 7. клас;
• Нестандартна обучителна среда в модерно оборудвани кабинети;
• Извънкласни дейности: Религия – Православие, Театрално студио, Духова музика, Формации за традиционен песенен и танцов фолклор, Художествен текстил, Волейбол.