Образование

Лесотехническа професионална гимназия

Адрес: гр. Берковица, ул. „Калето“ 2
Христина Христова – Директор
Tелефонен номер: 0953/88053, 0893354010
Помощник-директор, телефонен номер: 0953/88056
E-mail: tmgs_berk@abv.bg
Официален сайт: lpg-berk.org

Лесотехническата професионална гимназия в град Берковица е най-старото професионално училище в Северозападна България. През 2019 година училището навърши 110 години от основаването си. В ЛПГ се обучават ученици по професията „Техник-лесовъд“, специалност „Горско и ловно стопанство“, по професията „Техник-механизатор“, специалност „Механизация на горското стопанство“ и по професия „Кинолог“ – ново, атрактивно и перспективно обучение.
Педагогическият екип се състои от 20 преподаватели – 12 по общообразователна подготовка, 7 по професионална подготовка и един психолог. Всички учители са правоспособни, 12 от тях притежават професионално-квалификационни степени.
В ЛПГ се изучават английски, немски и руски език. Английският език се изучава разширено от учениците в специалност „Горско и ловно стопанство”.
Материално-техническа база:
Училището се финансира от Община Берковица. Двете сгради, които притежава ЛПГ, са публична общинска собственост. Изгражданата десетки години материално-техническа база е още едно условие за успешната подготовка по теория и практика на специалностите. По общообразователна и теоретична професионална подготовка учениците се обучават в 12 специализирани кабинети, а по практическа – в 4 работилници, 2 лаборатории, в дърводобивни фирми, на обекти в гората и в УОГС ”Петрохан” – с. Бързия към Лесотехническия университет. В обучението си по информатика и информационни технологии всеки ученик работи на персонален компютър в двете обособени компютърни зали. За обучението на водачи на МПС за категория “В” и “Ткт” училището разполага с лек автомобил, колесен трактор и верижен трактор.
ЛПГ провежда и обучение на възрастни чрез курсове за придобиване на степен на професионална квалификация по професия.
През последните години учениците и учителите на ЛПГ работят по много национални и европейски проекти – училището има партньори в Германия, Гърция, Италия, Северна Македония, Литва, Турция, Испания.
Чрез проект за над 1 милион лева учебното заведение е изцяло ремонтирано и обновено, с модерна визия и със съвременни образователни средства.